Privát:
Glogovec 64
900 81 ŠENKVICE
Prevádzka:
Kalinčiakova 13
900 81
PEZINOK
telefón: +421 903 362 735
web: http://www.pohreb.sk
e-mail: matiasovic@pohreb.sk
mapa